Biogödsel till åkermark – återför näring tillbaka till jorden

Skal, skruttar och kanter som du inte kan äta innehåller fortfarande en massa viktig näring som vi kan ta tillvara på och återföra till åkermarken. Av matavfallet blir det klimatsmart biogödsel och vi gör oss mindre beroende av importerad mineralgödsel. Det bidrar till att Sverige blir mer självförsörjande helt enkelt!

Biogödsel från matavfall har ett högt näringsvärde och en bra sammansättning av de ämnen som våra grödor behöver, till exempel fosfor och kväve. Idag importerar Sverige mineralgödsel som vi använder på våra åkermarker, men denna gödsel har en betydligt större, negativ miljöpåverkan. När man producerar mineralgödsel krävs stora energimängder. Den fosfor som framställs i denna process kommer dessutom så småningom att ta slut, och därför är det bättre att återanvända den som redan finns i till exempel matavfall.

Fosfor

Mineralen fosfor är ett betydelsefullt växtnäringsämne och det 11:e vanligaste grundämnet i jordskorpan. Fosfor toppar dessutom EU:s lista över råmaterial som på sikt riskerar att ta slut. När våra grödor skördas förs en viss mängd fosfor naturligt bort från åkermarken. Det är näring som måste ersättas för att åkermarken inte på sikt ska utarmas och ge mindre skördar och näringsfattiga grödor. Med biogödsel som kommer ifrån ditt matavfall kan vi åter ge näring till jorden!

Kväve

Kväve ingår i många biologiska processer och är precis som fosfor nödvändigt för livet på jorden. På en biogasanläggning omvandlas kvävet till en form som växterna enklare kan ta till sig och blir till biogödsel.

Visste du att?

Om allt matavfall från våra hushåll hade använts som växtnäring skulle det kunna ersätta 7 % av den fosfor vi importerar i form av mineralgödsel. Det låter kanske inte mycket, men eftersom Sverige idag måste importera 100 % av all fosfor i mineralgödsel då vi inte har några egna gruvtillgångar, är all importerad fosfor vi kan ersätta ett jättelyft för Sverige - både för klimatet och ekonomin!

Om en påse matavfall som väger cirka 2 kg omvandlas till biogödsel räcker den återförda fosforn till att producera havregryn för 11 portioner gröt.

Biogödsel och vårt samhälle

Biogödsel bildas naturligt under biogasprocessen, bland annat genom rötning av ditt gamla matavfall. Vi skapar alltså ett lokalt kretslopp för växtnäring och på det viset blir vi mindre beroende av importerad mineralgödsel. Det innebär även att vi på naturlig väg motverkar att vår åkermark utarmas på näring.

Genom att utveckla den lokala produktionen av biogödsel skapar vi dessutom gröna jobb och bidrar till forskning och tekniska framsteg. 

Läs mer på: www.biogodsel.se